Wi-Fi Connect

Nastaví sa možnosť použitia funkcie Wi-Fi fotoaparátu.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 2.00 alebo novšej.

  1. MENU(Network) → [Wi-Fi][Wi-Fi Connect] → požadované nastavenie.
    • Táto funkcia sa nastaví na [On] na vyhľadanie prístupových bodov s možnosťou pripojenia.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Použije sa funkcia Wi-Fi.
Off:
Funkcia Wi-Fi sa nepoužije.