Initial Focus Mag. (statický záber)

statický záber

Nastaví sa počiatočná miera zväčšenia pri použití [Focus Magnifier]. Zvoľte nastavenie, ktoré vám pomôže vytvoriť kompozíciu záberu.

  1. MENU (Focus) → [Focus Assistant][Initial Focus Mag.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Snímanie s pokrytím celého obrazového poľa

x1.0:
Záber sa zobrazí s rovnakým zväčšením, ako je prostredie snímania.
x5.5:
Zobrazí sa 5,5-násobne zväčšený záber.


Snímanie s veľkosťou APS-C/Super 35 mm

x1.0:
Záber sa zobrazí s rovnakým zväčšením, ako je prostredie snímania.
x3.6:
Zobrazí sa 3,6-násobne zväčšený záber.