Snímanie pomocou dotykových úkonov (Touch Shutter)

Fotoaparát automaticky zaostrí na bod, ktorého sa dotknete, a nasníma statický záber. Vopred nastavte MENU (Setup) → [Touch Operation][Touch Operation] na [On].
Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 1.10 alebo novšej.

 1. Zvoľte MENU (Setup) → [Touch Operation][Touch Func. in Shooting][Touch Shutter].
  • Môžete zmeniť nastavenie pre [Touch Func. in Shooting] dotykom /// (ikona dotykovej funkcie) na obrazovke snímania.
 2. Dotknite sa objektu, na ktorý by ste chceli zaostriť počas zobrazenia ikony (dotyková spúšť) v pravej hornej časti monitora.

  Fotoaparát zaostrí na objekt, ktorého ste sa dotkli, a zaznamená sa statický záber.

Rada

 • Dotykom monitora môžete ovládať nižšie uvedené funkcie snímania:
  • Snímanie sériových záberov pomocou dotykovej spúšte
   Keď sa [Drive Mode] nastaví na [Cont. Shooting], môžete nasnímať sériu záberov počas dotyku monitora.
  • Snímanie nepretržitých záberov so stupňovaním pomocou dotykovej spúšte
   Výrobok nasníma tri zábery, pričom sa expozícia automaticky posunie od základnej k tmavšej a potom k svetlejšej. Keď je [Drive Mode] nastavený na [Cont. Bracket], dotýkajte sa monitora až do ukončenia snímania. Po snímaní si môžete vybrať najlepší záber.

Poznámka

 • Funkcia [Touch Shutter] nie je dostupná v nasledujúcich situáciách:
  • Počas snímania s použitím hľadáčika
  • Pri snímaní videozáznamov
  • Pri snímaní spomalených/zrýchlených videozáznamov
  • Keď je [Focus Mode] nastavený na [Manual Focus]
  • Keď sa [Focus Area] nastaví na [Spot] / [Expand Spot] / [Tracking: Spot S] / [Tracking: Spot M] / [Tracking: Spot L] / [Tracking: Expand Spot]
  • Počas používania funkcie digitálneho zoomu
  • Počas používania [Clear Image Zoom]
 • Ak sa režim zaostrovania prepne na [Manual Focus], zatiaľ čo sa [Touch Func. in Shooting] nastaví na [Touch Shutter], hodnota nastavenia [Touch Func. in Shooting] sa zmení na [Touch Focus].