Ovládanie fotoaparátu z počítača (PC Remote Function)

Použije sa pripojenie prostredníctvom Wi-Fi alebo USB atď. na ovládanie fotoaparátu z počítača vrátane takých funkcií, ako sú snímanie a ukladanie záberov v počítači.

Keď sa fotoaparát a smartfón pripoja, nebude možné ovládať fotoaparát z počítača. Vopred sa uistite, že fotoaparát nie je pripojený k smartfónu.

Podrobnosti o [PC Remote Function] nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7m4/l/pcremote.php


V nasledujúcej časti je uvedený postup na pripojenie fotoaparátu k počítaču pomocou pripojenia Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu Wi-Fi. Ak použijete iný spôsob pripojenia, pozrite si časť „Spôsob pripojenia fotoaparátu a počítača iným spôsobom ako pomocou prístupového bodu Wi-Fi“.

 1. Zvoľte MENU(Network) → [Wi-Fi][Wi-Fi Connect][On] na pripojenie fotoaparátu k prístupovému bodu Wi-Fi.
  • Pripojte počítač k rovnakému prístupovému bodu Wi-Fi.
 2. Zvoľte MENU(Network) → [Cnct./PC Remote][PC Remote Function][PC Remote][On].
 3. Zvoľte [Access Authen. Info] na zobrazenie informácií, ako sú používateľské meno, heslo a odtlačok prsta.
  • Tieto informácie môžete skontrolovať voľbou MENU (Network) → [Network Option][Access Authen. Info].
 4. Spustite Imaging Edge Desktop (Remote) v počítači a potom zadajte a potvrďte informácie na overenie prístupu.
  Teraz môžete ovládať fotoaparát pomocou Imaging Edge Desktop (Remote).

Podrobnosti položky ponuky

PC Remote:
Nastaví sa možnosť použitia funkcie [PC Remote]. ([On] / [Off])
Pairing:
Pri pripojení prostredníctvom prístupového bodu Wi-Fi bez použitia funkcie [Access Authen.] spárujte fotoaparát s počítačom.
Wi-Fi Direct Info.:
Zobrazia sa informácie na pripojenie počítača a fotoaparátu prostredníctvom Wi-Fi Direct.


Spôsob pripojenia fotoaparátu a počítača iným spôsobom ako pomocou prístupového bodu Wi-Fi

Keď sa vykonáva pripojenie pomocou Wi-Fi Direct

Použite fotoaparát ako prístupový bod a pripojte počítač k fotoaparátu priamo prostredníctvom Wi-Fi.

Zvoľte MENU(Network) → [Cnct./PC Remote][PC Remote Function][Wi-Fi Direct Info.] na zobrazenie informácií o pripojení prostredníctvom Wi-Fi (SSID a heslo) týkajúcich sa fotoaparátu. Pripojte počítač a fotoaparát s použitím informácií o pripojení prostredníctvom Wi-Fi zobrazených vo fotoaparáte.

Keď sa vykonáva pripojenie pomocou USB kábla

Pripojte konektor USB Type-C na fotoaparáte k počítaču pomocou USB kábla (je súčasťou dodávky).

Potom zvoľte [Remote Shoot (PC Remote)] na obrazovke zobrazenej na fotoaparáte.


Rada

 • V položke [Remote Shoot Setting] môžete v rámci [Cnct./PC Remote] nastaviť cieľové miesto ukladania a ukladaný formát statických záberov pre diaľkové snímanie prostredníctvom počítača.
 • Keď sa [Access Authen.] nastaví na [Off] a vy vykonávate pripojenie prostredníctvom prístupového bodu Wi-Fi, musíte spárovať fotoaparát s počítačom. Zvoľte MENU (Network) → [Cnct./PC Remote][PC Remote Function][Pairing] po kroku 1 a potom spárujte fotoaparát a počítač pomocou Imaging Edge Desktop (Remote) v počítači. Informácie o spárovaní sa odstránia, keď vrátite fotoaparát na predvolené nastavenia.