Peaking Display

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa funkcia zvýraznenia obrysov, ktorá zvýrazní obrys zaostrených oblastí počas snímania pomocou manuálneho zaostrovania alebo priameho manuálneho zaostrovania. Pri snímaní videozáznamu môžete použiť aj funkciu zvýraznenia obrysov pomocou automatického zaostrovania.

  1. MENU → (Focus) → [Peaking Display] → Zvoľte položku ponuky a nastavte požadovaný parameter.

Podrobnosti položky ponuky

Peaking Display:
Nastaví sa možnosť zobrazenia zvýraznenia obrysov. ([On] / [Off])
Peaking Level:
Nastaví sa úroveň zvýraznenia zaostrených oblastí. ([High] / [Mid] / [Low])
Peaking Color:
Nastaví sa farba, ktorá sa použije na zvýraznenie zaostrených oblastí. ([Red] / [Yellow] / [Blue] / [White])

Poznámka

  • Keďže výrobok rozpozná ostré oblasti ako zaostrené, účinok zvýraznenia obrysov sa bude líšiť v závislosti od daného objektu a objektívu.
  • Obrys zaostrených rozsahov sa nezvýrazní pri zariadeniach pripojených prostredníctvom HDMI.