Intelligent Auto

Fotoaparát sníma s funkciou automatického rozpoznania scény.

 1. Otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q nastavte na požadovaný režim snímania.
 2. Nastavte otočný prepínač režimov na (Auto Mode).

  Režim snímania sa nastaví na [Intelligent Auto].

 3. Namierte fotoaparát na objekt.
  Keď fotoaparát rozpoznal scénu, na displeji sa zobrazí ikona rozpoznanej scény.

 4. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.

Informácie o rozpoznaní scén

Funkcia rozpoznania scén umožňuje fotoaparátu automaticky rozpoznať podmienky snímania.
Keď fotoaparát rozpozná určité scény, v hornej časti displeja sa zobrazia nasledujúce ikony a nasledujúci sprievodcovia:

 • (Portrait)
 • (Infant)
 • (Night Portrait)
 • (Night Scene)
 • (Backlight Portrait)
 • (Backlight)
 • (Landscape)
 • (Macro)
 • (Spotlight)
 • (Low Light)
 • (Night Scene using a tripod)

Poznámka

 • Výrobok nerozpozná scénu pri snímaní záberov s inými funkciami zoomu ako je optický zoom.
 • Výrobok nemusí správne rozpoznať scénu za určitých podmienok snímania.
 • V režime [Intelligent Auto] sa väčšina funkcií nastaví automaticky, pričom nie je možné upraviť tieto nastavenia podľa vlastného uváženia.