Exposure step (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Môžete upraviť prírastok nastavenia hodnôt rýchlosti uzávierky, clony a korekcie expozície.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Exposure Comp.][Exposure step] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

0.5EV / 0.3EV