Voľba spôsobu zaostrovania (Focus Mode)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Zvolí sa spôsob zaostrovania vhodný na pohyb snímaného objektu.

 1. MENU (Focus) → [AF/MF][Focus Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Single-shot AF:
Výrobok uzamkne zaostrenie po dokončení zaostrovania. Použite to v prípade, že je snímaný objekt nehybný.

Automatic AF:
[Single-shot AF] a [Continuous AF] sa prepnú podľa pohybu objektu. Po stlačení tlačidla spúšte do polovice výrobok uzamkne zaostrenie, keď určí, že je snímaný objekt nehybný, alebo bude pokračovať v zaostrovaní, keď sa daný objekt pohybuje. Počas nepretržitého snímania bude výrobok automaticky snímať s [Continuous AF] od druhého záberu.

Continuous AF:
Výrobok nepretržite zaostruje, pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte do polovice. Túto možnosť použite vtedy, keď je snímaný objekt v pohybe. V režime [Continuous AF] sa neozve žiadna zvuková signalizácia, keď fotoaparát zaostrí.

DMF:
Môžete vykonať jemné nastavenia manuálne po vykonaní automatického zaostrenia, čo umožní rýchlejšie zaostrenie na objekt ako pri použití [Manual Focus] od začiatku. Je to praktické v situáciách, ako je snímanie v režime makro.

Manual Focus:
Zaostrenie sa nastaví manuálne. Ak nie je možné zaostriť na požadovaný objekt pomocou automatického zaostrovania, použite [Manual Focus].


Indikátor zaostrenia

(svieti):
Objekt je zaostrený a zaostrenie je uzamknuté.

(bliká):
Objekt nie je zaostrený.

(svieti):
Objekt je zaostrený. Zaostrenie sa bude nepretržite nastavovať podľa pohybov daného objektu.

(svieti):
Zaostrovanie prebieha.

Objekty, na ktoré je ťažké zaostriť pomocou automatického zaostrovania

 • Tmavé a vzdialené objekty
 • Objekty s nedostatočným kontrastom
 • Objekty za sklom
 • Rýchlo sa pohybujúce objekty
 • Odrážané svetlo alebo lesklé povrchy
 • Blikajúce svetlo
 • Objekty v protisvetle
 • Nepretržite sa opakujúce vzory, ako sú fasády budov.
 • Objekty v oblasti zaostrovania s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami.

Rada

 • V režime [Continuous AF] je možné uzamknúť zaostrenie podržaním stlačeného tlačidla, ktorému bola priradená funkcia [Focus Hold].
 • Keď nastavíte zaostrenie na nekonečno v režime [Manual Focus] alebo v režime [DMF], uistite sa, že zaostrenie je na dostatočne vzdialený objekt na základe kontroly monitora alebo hľadáčika.

Poznámka

 • [Automatic AF] je dostupné len pri použití objektívu, ktorý podporuje automatické zaostrovanie s fázovou detekciou.
 • Keď sa nastaví [Continuous AF] alebo [Automatic AF], uhol zobrazenia sa môže počas zaostrovania postupne meniť. Nemá to vplyv na skutočne nasnímané zábery.
 • Len [Continuous AF] a [Manual Focus] sú dostupné pri snímaní videozáznamov alebo pri nastavení otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q na (Videozáznam) alebo S&Q (S&Q Motion).