Prehliadanie záberov v prostredí miniatúrnych náhľadov (Image Index)

V režime prehliadania je možné zobraziť súčasne viacero záberov.

  1. Stlačte tlačidlo (Image Index) počas zobrazenia záberu.
  2. Zvoľte záber stlačením hornej/spodnej/pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska.

Zmena počtu záberov, ktoré sa majú zobraziť

MENU(Playback) → [Playback Option][Image Index] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

9 Images/30 Images


Návrat do zobrazenia jednotlivých záberov

Zvoľte požadovaný záber a stlačte stred ovládacieho kolieska.

Rýchle zobrazenie požadovaného záberu

Zvoľte pruh naľavo od prostredia miniatúrnych náhľadov pomocou ovládacieho kolieska a potom stlačte hornú/spodnú stranu ovládacieho kolieska. Pokiaľ je zvolený pruhový indikátor, môžete zobraziť prostredie kalendára alebo prostredie voľby priečinka stlačením stredu. Navyše, režim zobrazenia je možné prepnúť voľbou ikony.