Reset Transfer Status (prenos do smartfónu)

Stav prenosu záberov prenesených do smartfónu je možné resetovať. Túto funkciu použite, ak chcete znova preniesť zábery, ktoré sa preniesli predtým. Prenesené zábery sa neodstránia ani po resetovaní stavu prenosu.

  1. MENU (Network) → [Cnct./PC Remote][Reset Transfer Status].
    • Ak stlačíte [OK] na obrazovke potvrdenia, všetky zábery, ktoré sa preniesli do vášho smartfónu, sa stanú neprenesenými zábermi.