Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať

Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať pri snímaní statických záberov

Režim displeja Približne 580 záberov
Režim hľadáčika Približne 520 záberov


Výdrž akumulátora pre snímanie aktuálneho videozáznamu

Režim displeja Približne 110 min.
Režim hľadáčika Približne 100 min.


Výdrž batérie pre snímanie nepretržitého videozáznamu

Režim displeja Približne 175 min.
Režim hľadáčika Približne 170 min.
 • Vyššie uvedené odhadované hodnoty pre výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať, platia pri plne nabitom akumulátore. Výdrž akumulátora a počet záberov môžu klesnúť v závislosti od podmienok používania.
 • Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné zaznamenať, sú odhadované hodnoty vyplývajúce zo snímania s východiskovými nastaveniami za nasledujúcich podmienok:
  • Použitie akumulátora pri teplote okolia 25 °C.
  • Používanie pamäťovej karty Sony CFexpress Type A (predáva sa osobitne)
  • Používanie objektívu FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
 • Počty statických záberov, ktoré je možné zaznamenať, vyplývajú zo štandardu CIPA, pričom platia pre snímanie za nasledujúcich podmienok:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • Jeden záber sa nasníma každých 30 sekúnd.
  • Napájanie sa zapína a vypína pri každom desiatom zábere.
 • Počet minút snímania videozáznamu vyplýva zo štandardu CIPA, pričom platí pre snímanie za nasledujúcich podmienok:
  • Kvalita obrazu je nastavená na XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
  • Skutočné snímanie (videozáznamy): Výdrž akumulátora vyplývajúca z opakovaného snímania, pohotovostného režimu snímania, zapínania/vypínania, atď.
  • Nepretržité snímanie (videozáznamy): Nevykonajú sa žiadne iné úkony okrem spustenia a ukončenia snímania.