Display Quality (statický záber)

Môžete zmeniť kvalitu zobrazenia.

  1. MENU(Setup) → [Finder/Monitor][Display Quality] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

High:
Zobrazenie s vysokou kvalitou.
Standard:
Zobrazenie so štandardnou kvalitou.

Poznámka

  • Keď je nastavená možnosť [High], spotreba batérie bude vyššia ako pri nastavení [Standard].
  • Pri zvýšení teploty fotoaparátu sa môže toto nastavenie uzamknúť na [Standard].
  • Keď sa „-“ zobrazí ako hodnota nastavenia pre [Display Quality], nebude možné zobraziť ani zmeniť dané nastavenie. Nastavte [Finder Frame Rate] na [Standard], aby bolo možné zmeniť nastavenie pre [Display Quality].