Shoe Audio Set.

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa digitálny zvukový signál prenášaný z mikrofónu (predáva sa osobitne) pripojeného k sánkam pre rôzne rozhrania fotoaparátu. Použite mikrofón, ktorý podporuje rozhranie digitálneho zvukového signálu. Môžete nastaviť vzorkovaciu frekvenciu, počet dávkovacích bitov a počet kanálov. Táto funkcia sa nedá použiť počas snímania spomalených/zrýchlených videozáznamov.

 1. MENU (Shooting) → [Audio Recording][Shoe Audio Set.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

:
Nastaví sa vzorkovacia frekvencia vstupu zvukového signálu na 48 kHz, počet dávkovacích bitov na 24 bitov a počet kanálov na 4.
:
Nastaví sa vzorkovacia frekvencia vstupu zvukového signálu na 48 kHz, počet dávkovacích bitov na 24 bitov a počet kanálov na 2.
:
Nastaví sa vzorkovacia frekvencia vstupu zvukového signálu na 48 kHz, počet dávkovacích bitov na 16 bitov a počet kanálov na 2.

Rada

 • Zobrazenie úrovne zvukového signálu na monitore je pre 4 kanály počas záznamu 4-kanálového zvukového signálu.

Poznámka

 • Keď sa pripojí externý mikrofón (predáva sa osobitne) ku konektoru (mikrofón) fotoaparátu, zvuk sa zaznamená z externého mikrofónu pripojeného ku konektoru (mikrofón). Nie je možné nastaviť [Shoe Audio Set.].
 • Ak sa pripojený mikrofón nastaví na analógový prenos, nebude možné nastaviť [Shoe Audio Set.].
 • Keď pripojený mikrofón nepodporuje záznam 4-kanálového zvukového signálu, nebude možné zvoliť [] (48khz/24bit 4ch).
 • Keď pripojený mikrofón nepodporuje záznam 24-bitového zvukového signálu, [Shoe Audio Set.] sa uzamkne na [] (48khz/16bit 2ch).
 • Zvuk sa nebude dať zaznamenať správne v nasledujúcich situáciách počas snímania videozáznamu:
  • Keď pripojíte alebo odpojíte mikrofón
  • Keď sa digitálny prenos prepne na analógový prenos alebo naopak na strane mikrofónu