AF w/ Shutter

statický záber

Voľba toho, či sa po stlačení tlačidla spúšte do polovice spustí automatické zaostrovanie. Voľbou [Off] nastavte zaostrenie a expozíciu osobitne.

  1. MENU (Focus) → [AF/MF][AF w/ Shutter] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Automatické zaostrovanie sa spustí po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Off:
Automatické zaostrovanie sa nespustí, aj keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice.