Creators’ Cloud

Creators’ Cloud je cloudové riešenie, ktoré integruje produkčné aplikácie a služby.

Creators’ Cloud poskytuje služby a aplikácie pre tvorcov rôznych produkcií.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 3.00 alebo novšej.


Dostupnosť Creators’ Cloud a podporované služby sa líšia v závislosti od krajiny/regiónu.

Podrobnosti o Creators’ Cloud a stav podpory každej služby nájdete uvedené na nasledujúcej webovej stránke.

https://www.sony.net/cc/