Power Save by Monitor

Nastaví sa možnosť aktivácie prepojenia úsporného režimu pri otvorení alebo zatvorení monitora otočeného smerom dovnútra.

  1. MENU (Setup) → [Power Setting Option][Power Save by Monitor] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Both Linked :
Aktivuje sa prepojenie úsporného režimu s monitorom. Fotoaparát sa vráti z úsporného režimu, keď sa monitor otvorí, a prejde do úsporného režimu, keď sa monitor zatvorí otočený smerom dovnútra.
Open: Return :
Fotoaparát sa vráti z úsporného režimu, keď sa monitor otvorí.
Close: Power Save :
Fotoaparát prejde do úsporného režimu, keď sa monitor zatvorí otočený smerom dovnútra.
Does Not Link :
Prepojenie úsporného režimu s monitorom sa deaktivuje.