Create New Folder

Vytvorí sa nový priečinok na pamäťovej karte na ukladanie statických záberov. Vytvorí sa nový priečinok s číslom priečinka o jedna vyšším, ako je najvyššie číslo aktuálne používaného priečinka. Zábery sa budú ukladať do čerstvo vytvoreného priečinka.

Do jedného priečinka je možné uložiť maximálne 9 999 záberov. Keď sa kapacita priečinka prekročí, je možné, že sa automaticky vytvorí nový priečinok.

  1. MENU (Shooting) → [File][Create New Folder].

Rada

  • Môžete nastaviť posledných 5 znakov názvu priečinka.

Poznámka

  • Keď vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala v inom zariadení do tohto výrobku a budete snímať zábery, automaticky sa môže vytvoriť nový priečinok.
  • Ak sa fotoaparát nastaví na záznam záberov na pamäťové karty v oboch slotoch, na oboch pamäťových kartách sa vytvorí nový priečinok. Číslo nového priečinka bude o jedno väčšie ako najväčšie existujúce číslo priečinka na dvoch pamäťových kartách.
  • Ak sa fotoaparát nastaví na záznam záberov na pamäťové karty v oboch slotoch a nasníma sa záber, môže sa automaticky vytvoriť nový priečinok.
  • Nie je možné zmeniť názov priečinka, keď sa [Folder Name] v rámci [File/Folder Settings] nastaví na [Date Form].