Exposure Std. Adjust (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa štandard tohto fotoaparátu na získanie správnej hodnoty expozície pre každý režim merania.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Exposure Comp.][Exposure Std. Adjust] → požadovaný režim merania.
  2. Požadovanú hodnotu zvoľte ako štandard merania.
    • Môžete nastaviť hodnotu od -1 EV do +1 EV v prírastkoch po 1/6 EV.

Režim merania

Nastavená štandardná hodnota sa použije, keď zvolíte zodpovedajúci režim merania v MENU (Exposure/Color) → [Metering][Metering Mode].

Multi/ Center/ Spot/ Entire Screen Average/ Highlight

Poznámka

  • Korekcia expozície nebude ovplyvnená, keď sa zmení [Exposure Std. Adjust].
  • Hodnota expozície sa uzamkne podľa hodnoty nastavenej pre [Spot] počas používania bodového uzamknutia automatickej expozície AEL.
  • Štandardná hodnota pre M.M (Manuálne meranie) sa bude meniť podľa hodnoty nastavenej v [Exposure Std. Adjust].
  • Hodnota nastavená v [Exposure Std. Adjust] sa zaznamená do údajov Exif oddelene od hodnoty korekcie expozície. Veľkosť hodnoty štandardu expozície sa nepridá k hodnote korekcie expozície.
  • Ak nastavíte [Exposure Std. Adjust] počas snímania so stupňovaním, počet záberov pre stupňovanie sa resetuje.