Poznámky týkajúce sa používania služby úložiska cloud (Creators’ Cloud)

Pred požičaním alebo odovzdaním fotoaparátu zabezpečte, aby boli informácie o prepojení fotoaparátu a nastavenia odosielania vhodné na zabránenie škody, ako je odoslanie obsahu fotoaparátu na Creators’ Cloud neželanej tretej strany. Ak nastavenia nie sú vhodné, nezabudnite vykonať nasledujúce úkony.

 • Ak odovzdávate alebo požičiavate fotoaparát: uveďte fotoaparát na predvolené nastavenia alebo zrušte prepojenie s Creators’ Cloud vo fotoaparáte. Taktiež zrušte prepojenie fotoaparátu v Creators’ Cloud.
 • Ak sa vám odovzdáva alebo požičiava fotoaparát: uveďte fotoaparát na predvolené nastavenia alebo zrušte prepojenie s Creators’ Cloud vo fotoaparáte.

Vezmite do úvahy, že Creators’ Cloud môže byť dostupná len v určitých krajinách a regiónoch.

Poznámky týkajúce sa sieťového prostredia

Nasledujúce sieťové prostredia môžu rušiť používanie Creators’ Cloud.

 • Pripojenie k sieti prostredníctvom proxy servera
 • Konfigurácia brány firewall pre vašu sieť
  Ak je nakonfigurovaná brána firewall, v nastaveniach brány firewall otvorte nasledujúce výstupné porty.
  • Port zdroja TCP 32768-60999 Port cieľového miesta 443
  • Port zdroja TCP 32768-60999 Port cieľového miesta 80
  • Port zdroja UDP 32768-60999 Port cieľového miesta 53
  • Port zdroja UDP 32768-60999 Port cieľového miesta 443
  • Port zdroja UDP 32768-60999 Port cieľového miesta 32768-60999