Požičanie, odovzdanie fotoaparátu a/alebo pamäťovej karty iným osobám alebo jeho likvidácia (poznámky týkajúce sa ochrany súkromných informácií)

Do fotoaparátu a/alebo na pamäťovú kartu sa môžu zaznamenať dôležité informácie v závislosti od funkcií a nastavení fotoaparátu.

Pred požičaním, odovzdaním fotoaparátu a/alebo pamäťovej karty iným osobám alebo jeho likvidáciou si nezabudnite prečítať nasledujúce informácie a uistite sa, že ste vykonali uvedené postupy.

Poznámky týkajúce sa požičania, odovzdania alebo likvidácie fotoaparátu

Pred požičaním, odovzdaním fotoaparátu alebo jeho likvidáciou nezabudnite vykonať nasledujúce kroky na ochranu súkromných informácií.

  • Zvoľte [Setting Reset][Initialize].

Poznámky týkajúce sa používania služby úložiska cloud (Creators’ Cloud)

Pred požičaním alebo odovzdaním fotoaparátu zabezpečte, aby boli informácie o prepojení fotoaparátu a nastavenia odosielania vhodné na zabránenie škody, ako je odoslanie obsahu fotoaparátu na Creators’ Cloud neželanej tretej strany. Ak nastavenia nie sú vhodné, nezabudnite vykonať nasledujúce úkony.

  • Ak odovzdávate alebo požičiavate fotoaparát: uveďte fotoaparát na predvolené nastavenia alebo zrušte prepojenie s Creators’ Cloud vo fotoaparáte. Taktiež zrušte prepojenie fotoaparátu v Creators’ Cloud.
  • Ak sa vám odovzdáva alebo požičiava fotoaparát: uveďte fotoaparát na predvolené nastavenia alebo zrušte prepojenie s Creators’ Cloud vo fotoaparáte.

Vezmite do úvahy, že Creators’ Cloud môže byť dostupná len v určitých krajinách a regiónoch.

Poznámky týkajúce sa požičania, odovzdania alebo likvidácie pamäťovej karty

Vykonaním [Format] alebo [Delete] vo fotoaparáte alebo v počítači sa nemusia úplne odstrániť údaje na pamäťovej karte. Pred odovzdaním alebo požičaním pamäťovej karty iným osobám odporúčame, aby ste z nej úplne odstránili údaje pomocou softvéru na odstraňovanie údajov. Pri likvidácii pamäťovej karty odporúčame, aby ste ju fyzicky zničili.

Poznámky týkajúce sa sieťových funkcií

Keď používate sieťové funkcie, nechcené tretie strany v sieti môžu získať prístup k fotoaparátu, a to v závislosti od prostredia používania. Napríklad neoprávnený prístup k fotoaparátu sa môže vyskytnúť v sieťových prostrediach, ku ktorým je pripojené iné sieťové zariadenie alebo sa môže pripojiť bez povolenia. Spoločnosť Sony nebude niesť žiadnu zodpovednosť za stratu alebo škodu spôsobenú pripojením k takýmto sieťovým prostrediam.

Poznámky týkajúce sa údajov o polohe

Ak budete odosielať a zdieľať statické zábery alebo videozáznamy zhotovené týmto fotoaparátom na internete, pričom sú údaje o polohe prepojené s určenou aplikáciou smartfónu, náhodným spôsobom môžete odhaliť údaje o polohe tretej strane. Aby sa zabránilo tretím stranám získať údaje o vašej polohe, deaktivujte funkciu [Location Information Linkage] určenej aplikácie.

Upozornenie týkajúce sa autorských práv

Televízne programy, filmy, videokazety a ostatné materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neoprávnené nahrávanie takýchto materiálov môže byť v rozpore s ustanoveniami zákonov o ochrane autorských práv.