Priradenie často používaných funkcií tlačidlám a ovládačom (Custom Key/Dial Set.)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Funkciu používateľského tlačidla môžete použiť na priradenie funkcií, ktoré používate najčastejšie, k ľahko ovládateľným tlačidlám a ovládačom. To vám umožní preskočiť proces voľby položiek z MENU, takže budete môcť rýchlejšie vyvolávať funkcie.


Môžete osobitne priradiť funkcie používateľským tlačidlám pre režim snímania statických záberov, režim snímania videozáznamov a režim prehrávania.

 • Funkcie s možnosťou priradenia sa menia v závislosti od tlačidiel alebo ovládačov.


Funkcie môžete priradiť nasledujúcim tlačidlám a ovládačom.

Vyobrazenie tlačidiel, ktorým môžete priradiť požadované funkcie

 1. AF-ON Button
 2. Custom Button 3
 3. Custom Button 1
 4. Custom Button 2
 5. MOVIE Button
 6. Rear Dial L
 7. Rear Dial R
 8. AEL Button
 9. Center Button
 10. Control Wheel/Left Button/Right Button/Down Button
 11. Custom Button 4
 12. Multi-Slc Center Btn
 13. Fn/Button
 14. Front dial


Podrobnosti nastavení používateľských tlačidiel nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7m4/l/custom.php


V nasledujúcej časti je uvedený postup na priradenie funkcie [Eye AF] tlačidlu AEL.

 1. MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.].
  • Ak chcete priradiť funkciu na vyvolanie počas snímania videozáznamov, zvoľte [Custom Key/Dial Set.]. Ak chcete priradiť funkciu na vyvolanie počas prezerania záberov, zvoľte [Custom Key Setting].
  • Môžete tiež zvoliť [Custom Key/Dial Set.] a [Custom Key/Dial Set.] z MENU(Setup) → [Dial Customize].
 2. Prejdite na obrazovku [Rear1] pomocou hornej/dolnej strany ovládacieho kolieska. Potom zvoľte [AEL Button] a stlačte stred ovládacieho kolieska.
 3. Zvoľte [Eye AF] pomocou hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska a potom stlačte stred.
  • Ak stlačíte tlačidlo AEL počas snímania a rozpoznajú sa oči, aktivuje sa [Eye AF] a fotoaparát zaostrí na oči. Snímajte zábery počas podržania stlačeného tlačidla AEL.

Použitie rôznych funkcií ovládačov/kolieska v závislosti od režimu snímania

Ak označíte [Separate M mode and other modes.] pri priraďovaní funkcií ovládačom/koliesku, budete môcť priradiť rôzne funkcie pre [Manual Exposure] a ostatné expozičné režimy ([Intelligent Auto]/[Program Auto]/[Aperture Priority]/[Shutter Priority]).
Ak označíte [Separate Flexible Exp. and Intelligent Auto.] pri priraďovaní funkcií pomocou [Custom Key/Dial Set.], budete môcť priradiť rôzne funkcie pre [Flexible Exp. Mode] a [Intelligent Auto].

Rada

 • Funkcie snímania môžete priradiť aj tlačidlu pridržania zaostrenia na objektíve. Niektoré objektívy však nie sú vybavené tlačidlom pridržania zaostrenia.