Zobrazenie záberov prostredníctvom TV prijímača pomocou kábla HDMI

Ak chcete zobraziť zábery uložené v tomto výrobku prostredníctvom TV prijímača, vyžadujú sa kábel HDMI (predáva sa osobitne) a TV prijímač vybavený konektorom HDMI. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s kompatibilným TV prijímačom.

 1. Vypnite tento výrobok aj TV prijímač.
 2. Pripojte konektor HDMI tohto výrobku ku konektoru HDMI TV prijímača pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

  Použite kábel HDMI, ktorý je kompatibilný s konektorom HDMI typu A tohto výrobku a s konektorom HDMI daného TV prijímača.

 3. Zapnite TV prijímač a prepnite príslušný vstup.
 4. Zapnite tento výrobok.

  Na TV obrazovke sa zobrazia zábery nasnímané týmto výrobkom.

 5. Zvoľte záber pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.
  • Monitor tohto fotoaparátu sa nerozsvieti v prostredí prehliadania.
  • Ak sa prostredie prehliadania nezobrazí, stlačte tlačidlo (Prehrávanie).

Poznámka

 • Nepripájajte tento výrobok a iné zariadenie pomocou výstupných konektorov oboch zariadení. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
 • Niektoré zariadenia nemusia fungovať správne po pripojení k tomuto výrobku. Napríklad, nemusia vysielať obraz alebo zvuk.
 • Použite kábel HDMI s logom HDMI alebo originálny kábel značky Sony.
 • Keď je [Time Code Output] nastavený na [On], obraz sa nemusí vysielať správne do TV prijímača alebo záznamového zariadenia. V takýchto prípadoch nastavte [Time Code Output] na [Off].
 • Ak sa zábery nezobrazujú na TV obrazovke správne, zvoľte možnosti MENU (Setup)[External Output][HDMI Resolution][2160p], [1080p] alebo [1080i] v závislosti od TV prijímača, ktorý sa má pripojiť.
 • Počas vysielania HDMI, keď prepnete videozáznam z kvality obrazu 4K na HD alebo naopak, alebo zmeníte nastavenie videozáznamu na inú snímkovú frekvenciu či iný režim farieb, displej môže stmavnúť. Nie je to porucha.
 • Ak výrobok vykonáva neželané úkony v dôsledku použitia diaľkového ovládača TV prijímača, zvoľte MENU (Setup) → [External Output][CTRL FOR HDMI][Off].