Access Authen. Info

Zobrazia sa informácie potrebné pri pripájaní fotoaparátu k počítaču alebo smartfónu pomocou overenia prístupu.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 2.00 alebo novšej.

  1. MENU (Network) → [Network Option][Access Authen. Info].
    Zobrazia sa informácie potrebné na pripojenie, ako sú používateľské meno, heslo, adresa MAC a odtlačok prsta tohto fotoaparátu.

Poznámka

  • Pri zobrazení [Access Authen. Info] na obrazovke sa uistite, že sa nikto nenachádza v blízkosti, aby nik nemohol vidieť informácie na obrazovke a aby nedošlo k neoprávnenému použitiu používateľských mien, hesiel či odtlačkov prstov.
  • Pred požičaním alebo odovzdaním fotoaparátu iným osobám uveďte fotoaparát do východiskových nastavení.