Proxy Settings

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Pri snímaní videozáznamu alebo vytváraní spomaleného/zrýchleného záznamu môžete súčasne zaznamenávať vysokokomprimovaný videozáznam s nízkym rozlíšením.

Keďže vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením majú malú veľkosť súborov, sú vhodné na prenos do smartfónov alebo odosielanie na webové stránky.

 1. MENU (Shooting) → [Image Quality][Proxy Settings] → Zvoľte položku na nastavenie a potom zvoľte požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Proxy Recording:
Voľba možnosti súčasného záznamu zástupných videozáznamov. ([On] / [Off])
Proxy File Format:
Voľba záznamového formátu zástupného videozáznamu. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])
Proxy Rec. Settings:
Voľba prenosovej rýchlosti, vzorkovania farieb a bitovej hĺbky zástupného videozáznamu. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])


Voliteľné nastavenia zástupného záznamu

Proxy File Format Veľkosť záznamu Snímková frekvencia záznamu Proxy Rec. Settings Kodek kompresie
XAVC HS HD 1920 × 1080 Max. 60p/Max. 50p

16 Mb/s 4:2:0 10-bitový

9 Mb/s 4:2:0 10-bitový

MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD 1280 × 720 Max. 60p/Max. 50p 6 Mb/s 4:2:0 8-bitový MPEG-4 AVC/H.264


Rada

 • Zástupné vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením sa na obrazovke prehrávania nezobrazia (obrazovka so zobrazením jedného záberu alebo obrazovka s miniatúrnymi zábermi). (zástupný vysokokomprimovaný videozáznam s nízkym rozlíšením) sa zobrazí nad videozáznamami, pre ktoré sa súčasne zaznamenal aj vysokokomprimovaný videozáznam s nízkym rozlíšením.

Poznámka

 • Vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením sa nedajú prehrávať prostredníctvom tohto fotoaparátu.
 • Zaznamenávanie vysokokomprimovaných videozáznamov s nízkym rozlíšením nie je dostupné v nasledujúcich situáciách.

  Normálne snímanie videozáznamov

  • [Rec Frame Rate] je nastavené na [120p]/[100p]

  Spomalený záznam/zrýchlený záznam

  • [Rec Frame Rate] je nastavené na [120p]/[100p]
  • [Frame Rate] je nastavené na [120fps]/[100fps]
 • Pri mazaní/nastavení ochrany videozáznamov, ktoré obsahujú vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením, sa vymažú/nastaví ochrana pôvodných aj vysokokomprimovaných videozáznamov s nízkym rozlíšením. Nie je možné vymazať/nastaviť ochranu len pôvodných alebo vysokokomprimovaných videozáznamov s nízkym rozlíšením.
 • Videozáznamy sa prostredníctvom tohto fotoaparátu nedajú upravovať.