HDMI Resolution

Keď pripojíte fotoaparát k TV prijímaču alebo monitoru pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne), môžete zvoliť rozlíšenie, ktoré sa bude vysielať z konektora HDMI fotoaparátu počas snímania alebo prehliadania statických záberov.

  1. MENU(Setup) → [External Output][HDMI Resolution] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Fotoaparát automaticky rozpozná rozlíšenie pripojeného TV prijímača alebo výstupného zariadenia a zodpovedajúcim spôsobom nastaví výstupné rozlíšenie.
2160p:
Signály sa budú vysielať vo formáte 2160p.
1080p:
Signály sa budú vysielať s HD kvalitou obrazu (1080p).
1080i:
Signály sa budú vysielať s HD kvalitou obrazu (1080i).

Poznámka

  • Ak sa zábery nezobrazia správne pomocou nastavenia [Auto], zvoľte [1080i], [1080p] alebo [2160p] na základe pripojeného TV prijímača.