Zorný uhol

Zorný uhol sa prepne na ekvivalent celého obrazového poľa alebo APS-C/Super 35mm, a to v závislosti od nastavenia pre [ Shooting] a pripojeného objektívu. Zorný uhol je tiež odlišný pre snímanie statických záberov a snímanie videozáznamov.

Zorný uhol ekvivalentný celému obrazovému poľu

Vyobrazenie zorného uhla pri snímaní statických záberov a snímaní videozáznamov

(A) Pri snímaní statických záberov

(B) Pri snímaní videozáznamov


Fotoaparát sníma so zorným uhlom ekvivalentným celému obrazovému poľu v nasledujúcich situáciách.

  • [ Shooting] je nastavené na [Auto] a pripojený je objektív kompatibilný so snímaním s pokrytím celého obrazového poľa.
  • [ Shooting] je nastavené na [Off].


Zorný uhol ekvivalentný veľkosti APS-C/Super 35mm

Vyobrazenie zorného uhla pri snímaní statických záberov a snímaní videozáznamov

(A) Pri snímaní statických záberov

(B) Pri snímaní videozáznamov


Fotoaparát sníma so zorným uhlom ekvivalentným veľkosti APS-C alebo Super 35mm v nasledujúcich situáciách. Zorný uhol sa stane približne 1,5-násobkom ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve.

  • [ Shooting] je nastavené na [Auto] a je pripojený určený objektív formátu APS-C.
  • [ Shooting] je nastavené na [On].

Poznámka

  • Pri snímaní videozáznamov vo formáte 4K 60p/50p sa zorný uhol stane ekvivalentný veľkosti APS-C/Super35mm.