High ISO NR

statický záber

Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO bude tento výrobok redukovať šum, ktorý je pri vysokej citlivosti viditeľnejší.

  1. MENU (Shooting) → [Image Quality][High ISO NR] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Normal:
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO sa aktivuje na normálnu úroveň.
Low:
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO sa aktivuje na miernu úroveň.
Off:
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO sa neaktivuje.

Poznámka

  • [High ISO NR] sa pevne nastaví na [Normal] v nasledujúcich režimoch snímania:
    • [Intelligent Auto]
  • Keď je funkcia [File Format] nastavená na možnosť [RAW], táto funkcia nebude dostupná.
  • [High ISO NR] nefunguje pri záberoch vo formáte RAW, keď [File Format] je [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].