Kopírovanie záberov z jednej pamäťovej karty na druhú (Copy)

Môžete skopírovať zábery z pamäťovej karty v slote, ktorý sa zvolil pomocou [Select Playback Media], na pamäťovú kartu v druhom slote.

  1. MENU (Playback) → [Edit] → [Copy].
    Celý obsah s dátumom alebo v aktuálne prehliadanom priečinku sa skopíruje na pamäťovú kartu v druhom slote.

Rada

  • Môžete zvoliť typ záberov na zobrazenie voľbou MENU (Playback) → [Playback Target][View Mode].

Poznámka

  • Ak sa zábery v skupine skopírujú, skopírované zábery sa na cieľovej pamäťovej karte nezobrazia ako skupina.
  • Ak sa kopírujú chránené zábery, ochrana sa na cieľovej pamäťovej karte zruší.
  • Môže to trvať dlhý čas, keď sa má skopírovať veľa záberov. Použite dostatočne nabitý akumulátor.
  • Aby bolo možné skopírovať videozáznam, cieľová pamäťová karta musí podporovať záznamový formát videozáznamu. Ak sa videozáznam nedá skopírovať, na monitore fotoaparátu sa zobrazí hlásenie.