Delete All

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Môžete vymazať všetky položky ponuky pridané do (My Menu) v MENU.

  1. MENU (My Menu) → [My Menu Setting][Delete All].
  2. Zvoľte [OK].