Auto Monitor OFF (statický záber)

Nastaví sa to, či sa monitor automaticky vypne alebo nevypne v režimoch snímania statických záberov.

  1. MENU (Setup) → [Power Setting Option][Auto Monitor OFF] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Does not turn OFF:
Monitor sa nevypne.
2 Sec/5 Sec/10 Sec/1 Min:
Monitor sa vypne po uplynutí určeného času bez vykonania akýchkoľvek úkonov.
Snímanie môžete obnoviť vykonaním úkonu, ako je napríklad stlačenie tlačidla spúšte do polovice.

Poznámka

  • Ak nebudete fotoaparát dlhodobo používať, vypnite fotoaparát.