Marker Display

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Počas snímania videozáznamov môžete nastaviť možnosť zobrazenia ukazovateľov na monitore alebo v hľadáčiku a zvoliť typy ukazovateľov.

  1. MENU (Shooting) → [Marker Display] → Zvoľte položku ponuky a nastavte požadovaný parameter.

Podrobnosti položky ponuky

Marker Display:
Nastavenie možnosti zobrazenia ukazovateľov. ([On] / [Off])
Center Marker:
Nastavenie možnosti zobrazenia stredového ukazovateľa v strede obrazovky snímania. ([Off] / [On])
Aspect Marker:
Nastavenie zobrazenia ukazovateľa zobrazovacieho pomeru. ([Off] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [2.35:1])
Safety Zone:
Nastavenie zobrazenia bezpečnej zóny. To sa stane štandardným rozsahom, ktorý je možné prijímať pomocou bežného TV prijímača v domácnosti. ([Off] / [80%] / [90%])
Guideframe:
Nastavenie možnosti zobrazenia vodiacej mriežky. Môžete skontrolovať, či je snímaný objekt vo vodorovnej alebo kolmej polohe voči zemi. ([Off] / [On])

Rada

  • Niekoľko ukazovateľov sa dá zobraziť súčasne.
  • Objekt umiestnite na priesečník [Guideframe], aby sa zaistila vyvážená kompozícia záberu.

Poznámka

  • Ukazovatele sa zobrazia, keď sa otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q nastaví na (Movie) alebo S&Q (S&Q Motion), alebo sa snímajú videozáznamy.
  • Ukazovatele sa nedajú zobraziť pri použití [Focus Magnifier].
  • Ukazovatele sa zobrazia na monitore alebo v hľadáčiku. (Ukazovatele sa nedajú odosielať.)