Grid Line Type (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa zobrazený typ pomocnej mriežky. Pomocná mriežka vám pomôže nastaviť kompozíciu záberov.

  1. MENU (Shooting) → [Shooting Display][Grid Line Type] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Rule of 3rds Grid:
Umiestnite hlavné objekty v blízkosti jednej z čiar pomocnej mriežky, ktoré rozdeľujú záber na tretiny, s cieľom získať dobre vyváženú kompozíciu záberu.
Square Grid:
Štvorcové mriežky uľahčujú kontrolu horizontálnej úrovne vašej kompozície záberu. Je to užitočné na určenie kompozície pri snímaní krajín, záberov zblízka alebo vykonávaní skenovania fotoaparátom.
Diag. + Square Grid:
Umiestnite objekt na diagonálnu čiaru na vyjadrenie povznášajúceho a silného pocitu.

Rada

  • Ak priradíte [Grid Line Type] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key/Dial Set.] alebo [Custom Key/Dial Set.], po každom stlačení priradeného tlačidla budete môcť prepnúť typ pomocnej mriežky.