Overenie pred snímaním

V tejto časti sú uvedené užitočné nastavenia a funkcie, ktoré by ste mali pri používaní fotoaparátu poznať. Odporúčame, aby ste si tieto nastavenia a funkcie pred použitím fotoaparátu overili.

Z každého nižšie uvedeného názvu položky môžete preskočiť na stranu s vysvetlením príslušných funkcií.

Príprava pamäťovej karty na použitie s týmto fotoaparátom

Voľba pamäťovej karty na záznam

Zabránenie náhodnému zabudnutiu vložiť pamäťovú kartu

Voľba pamäťovej karty na prehrávanie

Nastavenie možnosti vydávania prevádzkových zvukov fotoaparátu

Uľahčenie kontroly toho, či sa fotoaparát nachádza v pohotovostnom režime alebo v režime snímania, keď je nastavený do režimu videozáznamu

Resetovanie nastavení snímania alebo resetovanie všetkých nastavení fotoaparátu