Delete Page

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Môžete vymazať všetky položky ponuky pridané na stránku v rámci (My Menu) v MENU.

  1. MENU (My Menu) → [My Menu Setting][Delete Page].
  2. Zvoľte stránku, ktorú chcete vymazať, a to pomocou hornej/dolnej strany ovládacieho kolieska, a potom stlačením stredu ovládacieho kolieska vymažte dané položky.