Cont. Shooting

statický záber

Počas stlačeného tlačidla spúšte sa budú nepretržite snímať zábery.

 1. Zvoľte / (Drive Mode) ovládacieho kolieska → [Cont. Shooting].
  • Nepretržité snímanie môžete nastaviť aj voľbou MENU (Shooting) → [Drive Mode][Drive Mode].
 2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

Continuous Shooting: Hi+ / Continuous Shooting: Hi / Continuous Shooting: Mid/ Continuous Shooting: Lo

Počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať pri nepretržitom snímaní

V nasledujúcej tabuľke je uvedený odhadovaný počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať s [Drive Mode] nastaveným na [Continuous Shooting: Hi+]. Tieto počty sa môžu meniť v závislosti od podmienok snímania a pamäťovej karty.


Veľkosť záberu:[L: 33M]

File Format Počet záberov, keď sa zvolí JPEG Počet záberov, keď sa zvolí HEIF
JPEG/HEIF (Fine) Približne 1 000 záberov alebo viac Približne 1 000 záberov alebo viac
RAW (Komprimované RAW) Približne 1 000 záberov alebo viac Približne 1 000 záberov alebo viac
RAW & JPEG/RAW & HEIF (Komprimované RAW)* Približne 1 000 záberov alebo viac Približne 1 000 záberov alebo viac
RAW (Nekomprimované RAW) Približne 1 000 záberov alebo viac Približne 1 000 záberov alebo viac
RAW & JPEG/RAW & HEIF (Nekomprimované RAW)* Približne 828 záberov Približne 1 000 záberov alebo viac
RAW (Bezstratová kompresia RAW) Približne 1 000 záberov alebo viac Približne 1 000 záberov alebo viac
RAW & JPEG/RAW & HEIF (Bezstratová komprimácia RAW)* Približne 1 000 záberov alebo viac Približne 1 000 záberov alebo viac

* Keď sa [JPEG Quality]/[HEIF Quality] nastaví na [Fine]. • Počet záberov, ktoré je možné nasnímať, sú odhadované hodnoty vyplývajúce zo snímania za nasledujúcich podmienok:
  • Používanie pamäťovej karty Sony CFexpress Type A CEA-G160T (predáva sa osobitne)
  • Počet vložených pamäťových kariet: 1

Rada

 • Aby sa nepretržite nastavovali zaostrenie a expozícia počas nepretržitého snímania, vykonajte nasledujúce nastavenie:
  • [Focus Mode]: [Continuous AF]
  • [AEL w/ Shutter]: [Off] alebo [Auto]

Poznámka

 • Keď je clonové číslo väčšie ako F22 v režime [Continuous Shooting: Hi+], [Continuous Shooting: Hi] alebo [Continuous Shooting: Mid], zaostrenie sa uzamkne na nastavenie pri prvom zábere.
 • Snímaný objekt sa nebude zobrazovať v reálnom čase na monitore či v hľadáčiku pri snímaní v režime [Continuous Shooting: Hi+].
 • Rýchlosť nepretržitého snímania klesá pri snímaní nekomprimovaných záberov vo formáte RAW alebo bezstratovo komprimovaných záberov vo formáte RAW.
 • Rýchlosť nepretržitého snímania sa pri snímaní s bleskom zníži.