Focus Hold

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Uzamkne sa zaostrenie počas stlačenia tlačidla, ktorému bola priradená funkcia podržania zaostrenia.

  1. MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] alebo [Custom Key/Dial Set.] → priraďte funkciu [Focus Hold] požadovanému tlačidlu.
  2. Zaostrite a stlačte tlačidlo, ktorému bola priradená funkcia [Focus Hold].