Zobrazenie histogramu

Histogram zobrazuje rozloženie jasu, pričom zobrazuje, koľko je k dispozícii pixlov podľa jasu.

Ak chcete zobraziť histogram na obrazovke snímania alebo obrazovke prehrávania, opakovane stlačte tlačidlo DISP (Nastavenie zobrazenia).

Spôsob čítania histogramu

Histogram uvádza tmavšie hodnoty smerom doľava a jasnejšie hodnoty smerom doprava.

Histogram sa mení v závislosti od korekcie expozície.

Špičková hodnota na pravom alebo ľavom konci histogramu znamená, že záber obsahuje preexponovanú alebo podexponovanú oblasť, a to v uvedenom poradí. Takéto nedostatky sa nedajú opraviť pomocou počítača po nasnímaní. Korekciu expozície vykonajte podľa potreby ešte pred snímaním.

Vyobrazenie histogramu zobrazujúceho počet pixelov a jas

(A): Počet pixelov

(B): Jas


Poznámka

  • Informácie v zobrazení histogramu neuvádzajú finálnu fotografiu. Sú to informácie o zábere zobrazenom na displeji. Finálny výsledok bude závisieť od hodnoty clony atď.
  • Zobrazenie histogramu sa bude výrazne líšiť medzi snímaním a prehliadaním v nasledujúcich prípadoch:
    • Keď sa použije blesk
    • Pri snímaní slabo osvetleného objektu, ako je napríklad nočná scéna