AF in Focus Mag.

statický záber

Na snímaný objekt môžete zaostriť presnejšie pomocou automatického zaostrovania zväčšením oblasti, kde chcete zaostriť. Pokiaľ sa zobrazuje zväčšený záber, môžete zaostriť na menšiu oblasť, než je [Spot] v rámci [Focus Area].

 1. MENU (Focus) → [Focus Assistant][AF in Focus Mag.][On].
 2. MENU (Focus) → [Focus Assistant][Focus Magnifier].
 3. Zväčšite záber stlačením stredu multifunkčného voliča a potom upravte polohu stlačením hornej/spodnej/ľavej/pravej časti multifunkčného voliča.
  • Miera zväčšenia sa zmení po každom stlačení stredu.
 4. Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
  • Zaostrenie sa dosiahne v bode (značka plus) v strede obrazovky.
 5. Snímajte stlačením tlačidla spúšte úplne nadol.
  • Po snímaní fotoaparát ukončí zväčšené zobrazenie.

Rada

 • Odporúča sa použitie statívu, aby ste mohli presne určiť miesto, ktoré chcete zväčšiť.
 • Môžete skontrolovať výsledok automatického zaostrenia zväčšením zobrazeného záberu. Ak chcete znova nastaviť polohu zaostrenia, nastavte oblasť zaostrovania na zväčšenej obrazovke a potom stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Poznámka

 • Ak zväčšíte oblasť na okraji displeja, fotoaparát nemusí byť schopný zaostriť.
 • Expozícia a vyváženie bielej farby sa nedajú nastaviť, pokiaľ je zobrazený záber zväčšený.
 • [AF in Focus Mag.] je nedostupná v nasledujúcich situáciách:
  • Počas snímania videozáznamu
  • Keď je [Focus Mode] nastavené na [Continuous AF].
  • Keď sa [Focus Mode] nastaví na [Automatic AF] a režim snímania sa nastaví na inú možnosť ako P/A/S/M.
  • Keď sa [Focus Mode] nastaví na [Automatic AF] a [Drive Mode] sa nastaví na [Cont. Shooting].
  • Keď sa používa montážny adaptér (predáva sa osobitne).
 • Pokiaľ je zobrazený záber zväčšený, nasledujúce funkcie budú nedostupné:
  • [Eye AF]
  • [Pre-AF]
  • [Face/Eye Prior. in AF]