Flash Mode

statický záber

Môžete nastaviť režim blesku.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Flash][Flash Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Flash Off:
Blesk sa neuvedie do činnosti.
Autoflash:
Blesk sa uvedie do činnosti v slabo osvetlených prostrediach alebo pri snímaní oproti jasnému svetlu.
Fill-flash:
Blesk sa uvedie do činnosti po každom spustení uzávierky.
Slow Sync.:
Blesk sa uvedie do činnosti po každom spustení uzávierky. Synchronizácia blesku pri nízkej rýchlosti uzávierky umožňuje nasnímať jasný záber snímaného objektu aj pozadia znížením rýchlosti uzávierky.
Rear Sync.:
Blesk sa uvedie do činnosti bezprostredne pred dokončením expozície po každom spustení uzávierky. Synchronizácia blesku so zadnou lamelou uzávierky umožňuje snímanie prirodzeného obrazu stopy pohybujúceho sa objektu, ako je napríklad pohybujúce sa auto alebo kráčajúca osoba.

Poznámka

  • Východiskové nastavenie závisí od režimu snímania.
  • Niektoré nastavenia [Flash Mode] nebudú dostupné, a to v závislosti od režimu snímania.