Touch Func. in Shooting

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa úkon, ktorý sa aktivuje dotykom obrazovky počas snímania.

  1. MENU (Setup) → [Touch Operation][Touch Func. in Shooting] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Touch Focus:
Poloha zaostrenia sa nastaví dotykom obrazovky počas snímania.
Touch Tracking:
Objekt sa zvolí a sledovanie sa spustí dotykom obrazovky počas snímania.
Touch Shutter *:
Zaostrí sa na dotknutý objekt a nasnímajú sa zábery dotykom obrazovky počas snímania.

*Keď je verzia systémového softvéru (firmvér) fotoaparátu ver.1.10 alebo novšia

Off:
Dotykové úkony budú počas snímania deaktivované.

Rada

  • Môžete zmeniť nastavenie pre [Touch Func. in Shooting] dotykom /// (ikona dotykovej funkcie) na obrazovke snímania.