Priame manuálne zaostrovanie (DMF)

statický záber

Môžete vykonať jemné nastavenia manuálne po vykonaní automatického zaostrenia, čo umožní rýchlejšie zaostrenie na objekt ako pri použití manuálneho zaostrovania od začiatku. Je to praktické v situáciách, ako je snímanie v režime makro.

  1. MENU (Focus) → [AF/MF][Focus Mode][DMF].
  2. Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite automaticky.
  3. Podržte stlačené tlačidlo spúšte do polovice a potom otočte zaostrovací krúžok tak, aby sa dosiahlo správne zaostrenie.
    • Keď otočíte zaostrovací krúžok, na displeji sa zobrazí vzdialenosť zaostrenia.
      Vzdialenosť zaostrenia sa nezobrazí, keď je pripojený montážny adaptér (predáva sa osobitne).
  4. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte záber.