Zobrazenie informácií o pripojení k úložisku cloud (Cloud Information)

Zobrazia sa informácie o prepojení fotoaparátu a Creators’ Cloud s účtom a pripojení k úložisku cloud.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 3.00 alebo novšej.

Poznámka

  • Táto funkcia môže byť dostupná len v určitých krajinách a regiónoch.
    Informácie o krajinách/regiónoch, v ktorých je táto služba podporovaná, nájdete uvedené na nasledujúcej webovej stránke.
    https://www.sony.net/cc/
  1. MENU(Network) → [Creators' Cloud][Cloud Information].

Zobrazené podrobnosti o položke

Account Info.:
Zobrazia sa podrobné informácie o prepojenom účte, keď sa zvolí [Detail]. Voľbou [Delete account info.] na zobrazenej obrazovke sa odstránia informácie o účte z fotoaparátu.
Ak odstránite informácie o účte Creators’ Cloud z fotoaparátu, nezabudnite odstrániť aj informácie o fotoaparáte z Creators’ Cloud.
Error Info.:
Zobrazia sa podrobnosti o chybe, keď sa vyskytne chyba pripojenia k sieti.
SSID:
Zobrazí sa SSID pripojeného prístupového bodu.