Snímanie statických záberov (Intelligent Auto)

Táto časť popisuje spôsob snímania statických záberov v režime [Intelligent Auto]. V režime [Intelligent Auto] fotoaparát automaticky zaostrí a automaticky určí expozíciu na základe podmienok snímania.
 1. Nastavením otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q na (Statický záber) zvoľte režim snímania statických záberov.

  • Otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q otočte počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia na prednej časti otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q.
 2. Nastavte otočný prepínač režimov na (Auto Mode).
  Režim snímania sa nastaví na (Intelligent Auto).

 3. Nastavte uhol displeja a držte fotoaparát. Alebo pozerajte do hľadáčika a držte fotoaparát.
 4. Keď je pripojený objektív so zoomom, zábery zväčšite otočením krúžku zoomu.
 5. Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
  Keď je záber zaostrený, ozve sa zvuková signalizácia a rozsvieti sa indikátor (ako je ).

 6. Tlačidlo spúšte stlačte úplne nadol.

Ak chcete zvoliť režim zaostrovania sami ( Focus Mode / Focus Area)

Určenie režimu zaostrovania, ako je voľba (Single-shot AF) pre krajiny alebo nehybné objekty a voľba (Continuous AF) pre pohyblivé objekty uľahčí zaostrenie na požadovaný objekt. Môžete tiež určiť polohu a rozsah zaostrenia pomocou [Focus Area].


Snímanie počas zaostrenia na ľudské oči

Funkcia [Face/Eye Prior. in AF] je v rámci [Face/Eye AF] aktivovaná v predvolených nastaveniach, takže funkciu automatického zaostrovania na oči Eye AF môžete použiť ihneď.


Snímanie záberov s uzamknutým zaostrením na požadovaný objekt (funkcia Focus-lock)

Keď zaostríte na objekt, zaostrenie bude počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice uzamknuté. Prejdite do požadovanej kompozície záberu a stlačením tlačidla spúšte úplne nadol zhotovte záber.

 • Zaostrenie môžete uzamknúť na nehybných objektoch. Nastavte [Focus Mode] na (Single-shot AF).
 • Nastavenie [Focus Area] na [Center Fix] uľahčí zaostrenie na objekty nachádzajúce sa v strede obrazovky.

Rada

 • Keď výrobok nedokáže zaostriť automaticky, indikátor zaostrenia bude blikať a zvuková signalizácia sa neozve. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie zaostrenia. V režime [Continuous AF] sa rozsvieti (indikátor zaostrenia), pričom sa zvuková signalizácia toho, že sa dosiahlo zaostrenie, neozve.

Poznámka

 • Po snímaní sa zobrazí ikona, ktorá bude znamenať, že sa zapisujú údaje. Nevyberajte pamäťovú kartu, pokiaľ sa zobrazuje táto ikona. V opačnom prípade sa zabráni normálnemu zaznamenaniu záberov.