White Balance (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Vykoná sa korekcia účinku tónov prostredia okolitého osvetlenia na nasnímanie neutrálneho bieleho objektu v bielej farbe. Túto funkciu použite vtedy, keď farebné tóny záberu nevyšli tak, ako ste očakávali, alebo keď chcete schválne zmeniť farebné tóny kvôli fotografickému vyjadreniu.

  1. MENU (Exposure/Color) → [White Balance][White Balance] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto / Auto: Ambience / Auto: White / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluor.: Warm White / Fluor.: Cool White / Fluor.: Day White / Fluor.: Daylight / Flash (len pri snímaní statických záberov) / Underwater Auto :
Keď zvolíte zdroj svetla, ktorý osvetľuje príslušný objekt, výrobok nastaví farebné tóny tak, aby sa hodili pre zvolený zdroj svetla (predvolené vyváženie bielej farby). Keď zvolíte [Auto], výrobok automaticky zistí zdroj svetla a nastaví farebné tóny.
C.Temp./Filter:
Farebné tóny sa nastavia v závislosti od zdroja svetla. Dosiahne sa efekt filtrov farebnej korekcie CC (Color Compensation) pri fotografovaní.
Custom 1/Custom 2/Custom 3:
Uloží sa do pamäte základná biela farba za podmienok osvetlenia pre prostredie snímania.

Rada

  • Môžete zobraziť prostredie jemného nastavenia a vykonať jemné nastavenia farebných tónov podľa potreby stlačením pravej strany ovládacieho kolieska. Keď sa zvolí [C.Temp./Filter], teplotu farieb budete môcť zmeniť otočením zadného ovládača L alebo zadného ovládača R namiesto stlačenia pravej strany ovládacieho kolieska.
  • Ak výsledné farebné tóny nie sú podľa očakávania v rámci zvolených nastavení, vykonajte snímanie [WB bracket].
  • (Auto: Ambience), (Auto: White) sa zobrazí len vtedy, keď sa [Priority Set in AWB] nastaví na [Ambience] alebo [White].
  • Ak chcete zmierniť náhle prepínanie vyváženia bielej farby, ako napríklad vtedy, keď sa prostredie snímania prepne počas snímania videozáznamu, rýchlosť prepínania vyváženia bielej farby môžete zmeniť pomocou funkcie [Shockless WB].

Poznámka

  • [White Balance] sa pevne nastaví na [Auto] v nasledujúcich režimoch snímania:
    • [Intelligent Auto]
  • Ak sa používa ortuťová výbojka alebo sodíková výbojka ako zdroj svetla, presné vyváženie bielej farby sa nezíska kvôli vlastnostiam daného svetla. Odporúča sa snímať zábery s použitím blesku alebo zvoliť [Custom 1][Custom 3].