Spôsob používania dokumentu „Príručka“

„Príručka“ je „Webový návod na používanie“, ktorý slúži na popis funkcií a spôsobov ovládania tohto fotoaparátu. Dokument „Príručka“ používajte na vyhľadávanie akýchkoľvek informácií, ktoré potrebujete na plné využívanie fotoaparátu.
(Obrazovky dokumentu „Príručka“ zobrazené na tejto strane slúžia len na orientáciu. Môžu sa líšiť od skutočného zobrazenia na obrazovke vášho modelu.)

Rada

  • „Návod na spustenie“ dodaný s týmto fotoaparátom popisuje základne spôsoby ovládania a bezpečnostné pokyny ohľadom používania. Potrebné informácie vyhľadajte v dokumente „Návod na spustenie“ v kombinácii s týmto dokumentom „Príručka“.

Ikony používané v „Príručka“

statický záber: Položky ponuky zobrazené v režimoch snímania statických záberov

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb: Položky ponuky zobrazené v režimoch snímania videozáznamov a režimoch snímania spomalených/zrýchlených videozáznamov

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb: Položky ponuky zobrazené v akýchkoľvek režimoch snímania statických záberov, režimoch snímania videozáznamov alebo režimoch snímania spomalených/zrýchlených videozáznamov

Podrobnosti o každom režime snímania nájdete v časti „Používanie tlačidla MENU “.

Vyhľadávanie potrebných informácií

Spôsob A: Vyhľadávanie podľa kľúčového slova

Zadajte kľúčový pojem na vyhľadanie („vyváženie bielej farby“, „oblasť zaostrovania“ atď.) a výsledky vyhľadávania použite na zobrazenie strany s popisom, ktorý si chcete pozrieť. Ak zadáte dve alebo viac kľúčových slov ich oddelením pomocou medzier (prázdnych miest), môžete vyhľadať strany, ktoré obsahujú všetky dané kľúčové slová.


Spôsob B: Zobrazenie obsahu

Zvoľte záhlavie z obsahu na zobrazenie strany s popisom.

Obrazovka zobrazená na počítači

Obrázok situácie, keď sa zobrazí Príručka na obrazovke počítača

Obrazovka zobrazená na smartfóne

Obrázok situácie, keď sa zobrazí Príručka na obrazovke smartfónu


Spôsob C: Vyhľadávanie funkcií z MENU

Ak chcete vyhľadať informácie pri ich súčasnej kontrole oproti obrazovke MENU fotoaparátu, použite stranu „Vyhľadávanie funkcií z MENU“. Zvoľte položku MENU zo zoznamu na priamy prechod na príslušnú stranu s popisom.

Zobrazenie informácií o súvisiacich funkciách

„Súvisiaca téma“ v spodnej časti každej strany uvádza časti, ktoré obsahujú informácie súvisiace s aktuálne zobrazenou stranou s popisom. Na hlbšie pochopenie aktuálne zobrazenej strany si pozrite aj uvedené časti.

Tlač všetkých strán dokumentu „Príručka“

Ak chcete vytlačiť všetky strany, zvoľte tlačidlo [ PDF s možnosťou tlače] v pravom hornom rohu strany. Keď sa objaví súbor vo formáte PDF, použite ponuku tlače prehliadača na vytlačenie.

Táto funkcia nie je pre niektoré jazyky dostupná.

Tlač len aktuálne zobrazenej strany (len v počítači)

Ak chcete vytlačiť len aktuálne zobrazenú stranu, zvoľte tlačidlo [ Tlač] v hornej časti strany. Keď sa objaví obrazovka tlače, uveďte svoju tlačiareň.