Priority Set in AF-C

statický záber

Nastavenie možnosti spustenia uzávierky, aj keď objekt nie je zaostrený, keď je aktivované nepretržité automatické zaostrovanie a objekt sa pohybuje.

  1. MENU (Focus) → [AF/MF][Priority Set in AF-C] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

AF:
Uprednostní sa zaostrenie.
Release:
Uprednostní sa spustenie uzávierky. Uzávierka sa spustí, aj keď objekt nie je zaostrený.
Balanced Emphasis:
Snímanie s vyváženým dôrazom na zaostrenie aj spustenie uzávierky.