Cont. Play for Interval

Nepretržité prehrávanie záberov zhotovených pomocou intervalového snímania.
Môžete vytvárať videozáznamy zo statických záberov vytvorených pomocou intervalového snímania s použitím počítačového softvéru Imaging Edge Desktop(Viewer). Videozáznamy sa nedajú vytvárať zo statických záberov vo fotoaparáte.

  1. MENU(Playback) → [Viewing][Cont. Play for Interval].
  2. Zvoľte skupinu záberov, ktoré chcete prehrávať, a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.

Rada

  • Na obrazovke prehrávania môžete spustiť nepretržité prehrávanie stlačením tlačidla nadol počas zobrazenia záberu v skupine.
  • Prehrávanie môžete obnoviť alebo pozastaviť stlačením tlačidla nadol počas prehrávania.
  • Rýchlosť prehrávania môžete zmeniť otočením predného ovládača, zadného ovládača L, zadného ovládača R alebo ovládacieho kolieska počas prehrávania. Rýchlosť prehrávania je možné zmeniť aj voľbou MENU (Playback) → [Viewing][Play Speed for Interval].
  • Nepretržite môžete prehrávať aj zábery zhotovené pomocou nepretržitého snímania.