Face/Eye Frame Disp. (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastavenie možnosti zobrazenia rámčeka rozpoznania tvárí/očí, keď sa rozpoznajú tvár alebo oči.

  1. MENU (Focus) → [Face/Eye AF][Face/Eye Frame Disp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazí sa rámček rozpoznania, keď sa rozpoznajú tvár alebo oči.
Off:
Rámček rozpoznania sa nezobrazí, keď sa rozpoznajú tvár alebo oči.


Rámček rozpoznania tvárí

Keď fotoaparát rozpozná tvár, zobrazí sa sivý rámček rozpoznania tvárí. Farba rámčeka bude červenkasto fialová, ak sa rozpoznaná tvár zaregistruje pomocou funkcie [Face Memory].
Farba rámček rozpoznania tvárí sa zmení na bielu, keď sa rozpozná tvár vnútri alebo okolo oblasti zaostrovania a fotoaparát určí, že sa aktivuje automatické zaostrovanie.


Rámček rozpoznania očí

Biely rámček rozpoznania očí sa zobrazí, keď sa rozpozná oko a fotoaparát určí, že je možné automatické zaostrenie.

Rámček rozpoznania očí sa zobrazí nasledovne, keď sa [Face/Eye Subject] nastaví na [Animal] alebo [Bird].

Obrázok so zobrazením rámčeka detekcie očí na zvierati

Rada

  • Ak chcete, aby rámček rozpoznania tvárí alebo očí zmizol v rámci určitého časového intervalu po tom, ako fotoaparát zaostrí na tvár alebo oko, nastavte [AF Area Auto Clear] na [On].

Poznámka

  • Ak sa snímaný objekt príliš pohybuje, detekčný rámček sa nemusí na jeho očiach zobraziť správne.
  • Rámček rozpoznania očí sa nezobrazí, keď nie je funkcia Eye AF dostupná.
  • Aj keď sa [Face/Eye Frame Disp.] nastaví na [Off], zelený zaostrovací rámček sa objaví na tvárach alebo očiach, ktoré sú zaostrené, keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice atď.