Subject Sel. Setting (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastavia sa typy cieľov rozpoznávania, ktoré sú dostupné pri použití používateľského tlačidla, ktorému sa priradila funkcia [Swt Face/Eye Sbjc Dtc].

  1. MENU (Focus) → [Face/Eye AF][Subject Sel. Setting] → Označte ciele rozpoznávania, ktoré chcete zvoliť, a potom zvoľte [OK].
    Typy cieľov označené pomocou (značka označenia) budú dostupné ako nastavenia.

Rada

  • [Swt Face/Eye Sbjc Dtc] priraďte požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key/Dial Set.] alebo [Custom Key/Dial Set.].
  • Môžete zvoliť typy cieľov, ktoré ste neoznačili v [Subject Sel. Setting], a to voľbou MENU (Focus) → [Face/Eye AF][Face/Eye Subject].