Uppspelning av stillbilder

Gör så här för att spela upp bilder.

  1. Tryck på (Uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
  2. Välj bild med styrratten.
    • Bilder som är tagna med kontinuerlig tagning eller intervalltagning visas som en grupp. För att spela upp bilderna i gruppen trycker man i mitten på styrratten.

Tips

  • Produkten skapar en bilddatabasfil på minneskortet för kunna att lagra och spela upp bilder. Det kan hända att bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen inte går att spela upp på rätt sätt. För att kunna spela upp bilder som är tagna med andra apparater, måste man först registrera de bilderna i bilddatabasfilen med hjälp av MENU (Installation)[Återställ bilddatabas].
  • Om du spelar upp bilder direkt efter kontinuerlig tagning kan det visas en ikon på bildskärmen som anger att skrivning av data pågår/samt antal bilder som återstår att skrivas. Under skrivning av data är vissa funktioner inte tillgängliga.
  • Det går även att förstora bilden genom att knacka två gånger på bildskärmen. Det går även att dra den förstorade positionen på bildskärmen för att flytta den. Ställ in [Pekfunktion][På] i förväg.